06 535 297 73

Bureau Suijker biedt ondersteuning bij verschillende fases van een project.

Voor ondersteuning bij het verhelderen van een vraag

   uitvoeren van een inventarisatie of een klein onderzoek

 interviews afnemen, panelgesprekken organiseren

   analyseren van materiaal

 

 

Block 1

Voor ondersteuning  bij het opzetten van een project

  formuleren van projectvoorwaarden, doelen en resultaten

  begeleiden van medewerkers in projectmatig werken

  plan van aanpak met overzichtelijke werkdocumenten, planningen, formats of draaiboeken

 

 

Block 2

 

 

Voor ondersteuning bij het ontwikkelen van (project-gerelateerde) producten

  opzetten ontwikkelteam

  ontwikkelen van cursus- en trainingsmateriaal, brochures en publicaties ter ondersteuning van het werk

  samenstellen en schrijven van een factsheet

  samenstellen, schrijven en redactie van brochures

  organiseren van studiedagen, netwerk- en panelbijeenkomsten

 

In het Portfolio staat een aantal voorbeelden van producten en projecten waar een bijdrage aan is geleverd.