06 535 297 73

Voor ondersteuning bij het verhelderen van een vraag

   uitvoeren van een inventarisatie of een klein onderzoek

   interviews afnemen, panelgesprekken organiseren

   analyseren van materiaal