06 535 297 73

Allochtone Ouderen en Wonen

“Al weer heel wat jaar geleden (2003) maakten FORUM Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling en het NIZW (nu Movisie) de factsheet Allochtone ouderen en wonen. De factsheet geeft inzicht in de woonsituatie en -wensen van oudere migranten. De factsheet werd veel geciteerd door gemeenten die de informatie gebruikten als input voor te ontwikkelen beleid. Er verscheen ook een factsheet over de inkomenspositie van deze groep (Allochtone ouderen, inkomen en sociale zekerheid, FORUM, 2004). Voor beide publicaties schreef ik een deel van de teksten en verzorgde ik de eindredactie.”

PDF: Factsheet Allochtone Ouderen en Wonen