06 535 297 73

Informele zorg

Informele zorg
Voor Stichting Sigma Nijkerk maakte ik in 2016 een planmatige aanpak om samen met vrijwilligersorganisaties in de gemeente Nijkerk een Bemiddelpunt Informele Zorg te realiseren. Dit Bemiddelpunt biedt een gezamenlijk antwoord op vragen naar de inzet van vrijwilligers in de thuissituatie en bundelt de expertise op het terrein van informele zorg. De betrokken partijen konden met het concrete en haalbare plan en een aantal uitgewerkte startdocumenten uit de voeten.