06 535 297 73

Variatie in grijs

Quick scan van organisaties van en voor allochtone ouderen.

“Voor de ouderenorganisatie ANBO maakte ik in opdracht van het CSO een quick scan van organisaties voor en door oudere migranten. De quick scan vormde input voor het verbeteren van de belangenbehartiging van oudere migranten in Nederland. Het onderzoek resulteerde in het boekje Variatie in grijs.”

PDF: Variatie in Grijs